aanzegging kort geding kanton

Dagvaarding Artikel 111 Artikel 112 Betreft het exploot van dagvaarding een kort geding voor de voorzieningenrechter, dan bevat dit tevens de mededeling dat bij verschijning een vast recht zal worden geheven, alsmede de hoogte daarvan.
Het lijkt mij onverstandig om een risico voor wat betreft de interpretatie over de duur van de overeenkomst te nemen als de Leegstandwet van toepassing kan worden verklaard.
De vordering tot zekerheidstelling en alle andere incidentele vorderingen worden ingesteld bij conclusie ter rolle.Als de verhuurder dit verzuimt, dan ontstaat er een reguliere overeenkomst.Artikel 132 Artikel 133 Artikel 134 Artikel 135 In zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen, stelt de griffier zo spoedig mogelijk de eiser en de in het geding verschenen gedaagde, voor zover zij niet in persoon of bij gemachtigde aanwezig waren op de terechtzitting, op de hoogte van.In het kort geding dat de verhuurder startte om tot ontruiming van het gehuurde te komen, werd betoogd dat de huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur was en huurder dus geen huurbescherming toekwam.Het is niet helemaal zeker of artikel 7:232.v.Onder de regeling die vór de op ingevoerde wijziging van toepassing was, kon de woning slecht tijdelijk worden verhuurd aan én huurder.In deze overeenkomst (artikel 7:274 lid 2 BW) hoort ook een einddatum genoemd te worden.Aan artikel 7:274, tweede lid BW werd een zin toegevoegd die verduidelijkt dat ook een met een huurder aanvankelijk overeengekomen termijn voor de ontruiming tussentijds kan worden verlengd.
Het sluiten van een nieuwe overeenkomst wordt immers opgevat als verlenging voor onbepaalde tijd van deze overeenkomst.De regeling ex artikel 7:232 lid 4 BW wordt door het nieuwe huurbeleid afgeschaft.Als de huurder tussentijds huurbeëindiging wenst te bewerkstelligen zal dit alleen mogelijk kunnen zijn op basis van artikel 3:13 BW (misbruik van recht) en/of onvoorziene omstandigheden ( artikel 6:258 BW ).De rechter baseerde dit oordeel op grond van uitspraken van de Hoge Raad.Artikel 429a Vervallen per Artikel 429b Vervallen per Artikel 429c Vervallen per Artikel 429d Vervallen per Artikel 429e Vervallen per Artikel 429f Vervallen per Artikel 429g Vervallen per Artikel 429h Vervallen per Artikel 429i Vervallen per Artikel 429j Vervallen per Artikel 429k Vervallen per Artikel 429l Vervallen per Artikel 429m Vervallen per Artikel 429n Vervallen per Artikel 429o Vervallen per.Deze partij kan de dwangsom ten uitvoer leggen krachtens de titel waarbij zij is vastgesteld.Er werden onderhuurovereenkomsten gesloten in vorm van kamerverhuring.Artikel 276 Oproepingen vermelden de plaats, de dag en het uur van de terechtzitting.
Artikel 500 Tot tijdschrift nl 50 korting afgifte van een zaak die zich onder een derde bevindt, kan ook derdenbeslag gelegd worden.
Na de eerste termijn treden dus voor de huurder de opzegregels voor onbepaalde tijd in werking.

Daarom is de cliënt ( de asielzoeker) in principe verplicht een aangeboden kamer of woning te accepteren als deze niet aan de verwachtingen of wensen beantwoordt en is de cliënt ook verplicht huisvesting buiten Nijmegen te accepteren.
Het hof geeft eerst weer dat de regeling restrictief moet worden uitgelegd.


[L_RANDNUM-10-999]