Het verschil mag onbelast maximaal 20 procent van de zwitsal 50 korting winkelprijs bedragen.
Wanneer een werknemer bijvoorbeeld in 2010 en 2011 geen korting het leven is te kort om duits te leren heeft genoten, dan mag hij in 2012 een bedrag aan korting genieten van maximaal driemaal 500 euro.
Nu keert de Belastingdienst het gehele bedrag in én keer uit na afloop van het jaar.In 2018 wordt het doorschuiven verboden (Bron: Centraal Beheer).U kunt echter uitgaan van de laagste consumentenprijs.Er is pas sprake van personeelskorting, als de korting alleen voor de medewerker geldt en dus niet voor andere klanten.Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen: de gerichte vrijstellingen.
Inhoud, oude regeling, werkkosternregleing (WKR gerichte vrijstelling, naslag.
Zie Werkkostenregeling, Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait.
Over de waarde in het economische verkeer bestaan veel discussies.Voorwaarden personeelskorting onder huidige regels, de nieuwe Werkkostenregeling.Deze toets houdt in dat de vergoeding/verstrekking (korting) niet in belangrijke mate hoger mag zijn dan in overeenkomstige gevallen gebruikelijk.U neemt een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst ( mobiliteitsbonus ).Meer informatie is te vinden.Geef dan je lidmaatschapsnummer door.Externe links, wet- en regelgeving.Houd je administratie op orde.Maar als op basis van onderzoek of ervaringen voor al het personeel of een te onderscheiden groep aannemelijk is dat dit jaarmaximum niet zal worden overschreden, hoeft de werkgever dit niet per individuele werknemer bij te houden.Het is dus zeer raadzaam om op korte termijn, samen met uw loonadviseur, uw huidige arbeidsvoorwaarden te beoordelen en te toetsen aan de WKR.
Ontvangen premiekorting eenvoudiger, neemt u werkloze jongeren, ouderen en/of arbeidsgehandicapten in dienst?
Ook gerichte vrijstelling bij einde dienstbetrekking.
korte kapsels voor dun steil haar
[L_RANDNUM-10-999]