dagvaardingstermijn kort geding

9 Wanneer verstrijken dergelijke termijnen?
A/ Betekening door de gerechtsdeurwaarder: Bij toepassing van artikel 57 van het Gerechtelijk Wetboek begint de termijn voor verzet, hoger beroep en voorziening in cassatie, tenzij de wet anders bepaalt, bij de betekening van de beslissing aan de persoon of aan de woonplaats, of, bij.
Kort gezegd: indien u toegevoegd wilt procederen, moet u rekening houden met de volgende toepassingspraktijk: U moet op de zitting een toevoegingsformulier of een toevoegingsaanvraag aan de griffier ter hand stellen.11 Zijn er omstandigheden waarin termijnen worden verlengd?In zulke gevallen is het noodzakelijk dat de gedupeerde partij snel over een rechtelijke uitspraak kan beschikken.Bij toepassing van artikel 51 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter termijnen die niet op straffe van verval zijn steam discount codes bepaald, voor hun vervaltijd verkorten of verlengen.eerste en laatste dag van termijn valt binnen het gerechtelijk verlof, waardoor de termijn verlengd wordt tot 15 september.Een kort geding leidt tot een snelle beslissing.De rechtbank wijst u erop dat deze bepaling moet worden gelezen in het licht van het bepaalde in art.(verplaatsing van de vervaldag naar de eerstvolgende werkdag wanneer hij op zaterdag, zondag of wettelijke feestdag valt maw.W.) de termijn van dertig dagen voor het verhaal op de rechter (art.De verschoonbaarheidseis geldt aldus ook de toevoegingsaanvraag.Wanneer de gedaagde partij geen woonplaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats heeft in België worden de hiervoor vermelde "basistermijnen" van 8 en 2 dagen verlengd conform art.In beide voorbeelden valt ofwel de eerste dag van de termijn ofwel de dies ad quem buiten het gerechtelijk verlof zodat er geen verlenging is tot 15 september.De termijn van 1 maand om verzet aan te tekenen (art.Tussen de datum van betekening van de dagvaarding en de inleidende zitting dient een "termijn van dagvaarding" te worden gerespecteerd.de termijn van 1 maand om hoger beroep in te stellen (art.Vonnis wordt gegeven 14 dagen na de mondelinge behandeling, maar kan ook eerder zijn.
Wanneer 04 mei op een vrijdag valt, dan zal de dagvaardingstermijn beginnen op zaterdag 05 e gift voucher bewakoof mei.Opgelet met de toepassing van art.Maar de in het Gerechtelijk Wetboek gebruikte termijnen vallen in twee categorieën uiteen,.In de gevallen waarin een toevoeging is aangevraagd maar nog niet is verleend, moet een kopie van de aanvraag uiterlijk ter zitting worden ingediend.Een ander kan ook onrechtmatig handelen zonder dat er een overeenkomst bij komt kijken.Wanneer de laatste dag van het gerechtelijk verlof, 31 augustus, op een zaterdag of zondag valt én de laatste dag van de termijn (dies ad quem) valt op 31 augustus.Deze termijn begint eerst opnieuw te lopen center parcs gift vouchers na een nieuwe betekening van de beslissing aan de woonplaats van de overledene, en te rekenen van het verstrijken van de termijnen om een boedelbeschrijving op te maken en zich te beraden, indien de beslissing betekend is vór.1 maand niet altijd 30 of 31 dagen is, maar ook meer of minder kan bedragen.De griffiers zullen daarnaar vragen, maar in de gevallen waarin daaraan niet wordt gedacht, komt dat voor uw risico.
De regel is: de dies a quo ( dag van de akte/gebeurtenis welke de termijn doet ingaan) wordt niet in de termijn begrepen, maar de dies ad quem ( laatste dag of de vervaldag) WEL.
Wel gelden er speciale spelregels die een partij niet uit het oog mag verliezen, ook al gelden de gewone en meer formele regels uit de bodemprocedure er niet.


[L_RANDNUM-10-999]