Het feit dat een bedrijf al voor het verzoek tot machtiging is overgedragen mag niet meewegen in de beslissing van de rechter om de machtiging al dan niet te verlenen.
Verder wenst de gemeente te weten of iemand huurder of eigenaar van het pand is en worden er vragen over de structuur van de onderneming gesteld (eenmanszaak of vennootschap onder firma, of besloten vennootschap?).Een gevolg van deze algemene regel is dat partijen slechts elkaar kunnen binden en dat vervanging van een contractspartij door een ander zonder toestemming van de wederpartij in beginsel niet mogelijk.KPN, T-mobile, Tele2, Zeelandnet, caiw moeten binnen 10 dagen blokkeren.De rechter achtte het daarom verantwoord rossmann coupons online ausdrucken op de verwachte uitkomst in een bodemprocedure vooruit te lopen, door toewijzing van het in deze kortgedingprocedure primair gevorderde.Deichmann SE stelt dat de schoenen die op het bewijsmateriaal te zien zijn, weliswaar op de schoenen van het beeldmerk lijken, maar niet dezelfde zijn.Dit is ook beslist kortingscode your surprise nl in een uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van (zie LJN: BA2590, Gerechtshof Leeuwarden, 0500421 ).Noot 270 Bedingen in contract die gedurende huurperiode overdracht bedrijf beperken De vordering kan worden ingesteld ongeacht enig anders luidend beding.De rechter mag zelf beslissen in welke volgorde hij deze vorderingen behandelt.Dit betekende dat naar het oordeel van de kantonrechter het uitblijven van de vergunningen voor de exploitatie en het daarmee onmogelijk nog langer gebruik kon maken van de geleverde goodwill voor rekening coupon code for amazon shoes en risico moest komen van de verhuurder/verkoper.De oorspronkelijke overeenkomst loopt dus gewoon door.De rechter vond bovendien, gelet op het onomkeerbare karakter van het overnemen van de bedrijfsvoering door de beoogde indeplaatsstellingskandidaat bij wijze van voorlopige voorziening, toewijzing van het gevorderde dan ook niet zonder meer in de rede liggen.Het centrum van de belangen van eisers bevindt zich in Nederland (de helft van eisers woont in Nederland, veel werkzaamheden van de bedrijven van eiser vinden in Nederland plaats, een deel van eisers werk in Nederland en de bedrijven hebben veel Nederlandse klanten).Een aandelenoverdracht leidt wel tot de noodzaak van een vordering tot een indeplaatsstelling in de zin van artikel 7:307 BW als de overdracht van de aandelen leidt tot wijziging in de zeggenschap van degene die in het gehuurde het bedrijf uitoefent.De kennis bij de verhuurder ten aanzien van inbreng van de eenmanszaak door de huurder werd aanwezig geacht door de tussen partijen gevoerde correspondentie.De tijd tussen het inbrengen van een eenmanszaak in een BV en de indeplaatsstelling Om aanspraak te kunnen maken van de wettelijke regeling van indeplaatsstelling moet er sprake zijn van overdracht van de onderneming van de huurder naar een nieuwe eigenaar.
Jan Kabel, DLA Piper en IvIR, UvA.Bij het verkopen van de onderneming en het aanvragen van een indeplaatsstelling ten behoeve van een opvolgende huurder moet zowel de huurder als de aspirant-huurder er op bedacht zijn dat de gemeente waarin het gehuurde is gelegen de mogelijkheid heeft een vergunning voor de exploitatie.Tegen het advies van het Landelijk Bureau Bibob kan geen bezwaar worden gemaakt.De huurder kan dan toezicht houden op het gebruik.De zaak waarvoor de verhuurder de procedure was gestart liep overigens niet goed voor de verhuurder.Noot 216 Een voorbeeld van de eisen die aan overname van een bedrijf in het kader van een indeplaatsstelling worden gesteld staan in rechtsoverweging 8 vermeld van het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van LJN: BD5882, Gerechtshof 's-Gravenhage, 105.005.503/01 (Rolnummer oud: C06/1291).De nieuwe huurder doet er dus verstandig aan zich te vergewissen welke verplichtingen hieromtrent nog ten laste van de oude huurder lagen.Dekamarkt is niet voldoende bekend in deze omgeving terwijl AH dit wel is en voor voldoende aanzuigende werking van publiek kan zorgen.Chalmers Hoynck van Papendrecht Auteursrecht.Deze termijnen worden daarboven met minimaal 8 en maximaal 12 weken verlengd in het geval de gemeente advies vraagt van het landelijke Bureau Bibob.Door deze wet hebben bestuursorganen een instrument om de integriteit van aanvragers van vergunningen en subsidies te toetsen.
Indeplaatsstelling en de wet Bibob De wet Bibob staat voor Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur.
Als de huurder de onderneming aan een derde wenst over te dragen waarbij de huurrechten ook moeten worden overgedragen dan is hiervoor een akte nodig, waarbij alle partijen het met de overdracht eens moeten zijn.Auteursrecht Lees meer Dinsdag IEF 17430 Kopieer citeerwijze Uitspraak, IEF 17430; ecli:NL:rbams:2018:61 (Dappermarkt tegen gedaagden Rechtbank Amsterdam, IEF 17430; ecli:NL:rbams:2018:61 (Dappermarkt tegen gedaagden) Auteursrecht.

[L_RANDNUM-10-999]