huisarts de korte geer leusden

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in 2018 de prestaties en maximumtarieven voor tandartsen en orthodontisten vastgesteld.
Vervolganamnese bij chronisch slaapmiddelengebruik, als de patiënt chronisch slaapmiddelen gebruikt vraagt de huisarts daarnaast naar: (vrees voor) onttrekkingsverschijnselen bij stoppen (lichamelijke en/of psychische afhankelijkheid motivatie om te stoppen.
Wij zijn aangesloten bij de knmt-klachtenregeling, deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt.Het is van belang dat u dit zorgvuldig leest!Naarmate slaperigheid en eventueel moeheid overdag meer op de voorgrond staan, bijvoorbeeld omdat de patiënt overdag tijdens werk of studie in slaap valt, zich regelmatig verslaapt of het modellen kort haar krullen werk of sociale leven heeft moeten aanpassen, is de diagnostiek meer gericht op het uitsluiten van specifieke.Vaak is dit voldoende in combinatie met behandeling van eventuele andere bijkomende oorzaken.Tot slot volgt het beleid bij patiënten bij wie sprake is van chronisch slaapmiddelengebruik.Vervolganamnese bij gewone slapeloosheid, bij patiënten die niet zelf een oorzaak kunnen aangeven of bij wie de klachten langer dan 3 weken bestaan, neemt de huisarts een systematische anamnese af door te vragen naar: slaapgewoontes, bijvoorbeeld een onregelmatige leefwijze met sterk wisselende slaaptijden, actieve avondbesteding;.Echter in verband met onderlinge collegiale afspraken kan een actieve behandeling dan niet door ons worden overgenomen.Als u een meningsverschil heeft met de orthodontist en denkt dat de orthodontist aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot het knmt (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.Behalve uitleg over onder meer de behandelnoodzaak, de moeilijkheidsgraad van de behandeling, het type beugel en de verwachte behandelduur wordt een kostenopgave uitgereikt en toegelicht.Download de tarieven hier (het bestand is te bekijken met Adobe Acrobat Reader).Anamnese, de huisarts vraagt naar: duur van de klachten; klachten overdag (gevolgen voor het dagelijks functioneren slaappatroon: hoe ziet het slaappatroon eruit en hoe zag het eruit voordat de klachten optraden ; frequentie van de klachten; (irreële) verwachtingen over slaap; wat de patiënt zelf.Afhankelijk van de klacht van de patiënt komen de volgende punten bij de uitleg over de fysiologische slaap aan de orde: de totale slaaptijd varieert sterk van persoon tot persoon (normaal 5-10 uur het is dus onjuist te veronderstellen dat iedereen 8 uur slaap per.Gebruik de slaapkamer alleen om te slapen of te vrijen.Voor een goede diagnostiek is het noodzakelijk om na te gaan waarom de patiënt ontevreden is over het slapen.Het is wenselijk de voorlichting te herhalen tijdens een vervolgconsult en schriftelijk te ondersteunen bijvoorbeeld met NHG-Patiëntenbrieven (slaapproblemen algemeen, wel of geen slaapmiddelen en stoppen met slaapmiddelen).
Een langdurige behandeling zal in het algemeen meer gaan kosten dan een kortdurende behandeling.Mocht u interesse zijn gewekt zijn en wilt u meer van ons weten, neem dan gerust contact met ons.Geef informatie over slaapfysiologie: Spreiding in individuele slaapduur is 5-10 uur; inslaaptijd gemiddeld 15 minuten, aantal onderbrekingen slaap 2-3 keer.Dit geschiedt tijdens het bespreken van het zorgplan ( behandelplan).Second Opinion, u kunt zich altijd voor een second opinion (tweede mening) tot onze praktijk wenden.Vragen en opmerkingen met betrekking tot uw notas kunt u stellen via het internet op de site.U kunt ook telefonisch dr jays promo code 2018 contact opnemen met Netpoint Factoring.V.
Sinds 1994 maken wij alle voorkomende tandtechnische voorzieningen en heeft het team van.T.L.


[L_RANDNUM-10-999]