Toch kunnen we geplaatste commentaren achteraf alsnog aanpassen of verwijderen.
De algemene voorwaarden bestaande op het ogenblik van uw bestelling zijn toepasselijk.
Gelukkig slagen deze argumenten om gemakkelijk(er) de huur op te kunnen zeggen lang niet altijd, zo blijkt uit jurisprudentie.
De gebruiker aanvaardt dat Mediafin, uit eigen beweging of op het eerste officiële verzoek van de bevoegde marktautoriteit of lastens een gerechtelijk onderzoek, de persoonsgegevens zal overmaken van de gebruiker die er wordt van verdacht een inbreuk te hebben gepleegd op de reglementering inzake marktmisbruik.We vragen u daarom ook uw echte gegevens te gebruiken bij registratie op onze site.De voorwaarden van het huurcontract moeten ongewijzigd blijven met uitzondering van de looptijd van de verlenging die kan verschillen van de oorspronkelijke looptijd.Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Wenen 1980) is niet toepasselijk.3.6) voorziet geen minimumlooptijd.Bij sommige artikels zijn reacties nooit mogelijk.Betalingen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in een specifiek verkoopaanbod, worden abonnementen betaald via sepa domiciliëring, online domiciliëring, overschrijving, kredietkaart of online betaling.Is dat niet het geval of gaat de kwaliteit van uw commentaren daarop nog verder achteruit, volgt er een definitieve uitsluiting.Zij wordt enkel meegedeeld ten informatieve titel en kan in geen geval beschouwd worden als beleggingsadvies.U dining vouchers glasgow reageert in de eerste plaats op het artikel, niet op elkaar.Algemene voorwaarden is de website van De Tijd, een uitgave van Mediafin.Wij zijn bijgevolg nooit aansprakelijk voor schade die u zou menen te lijden als gevolg van een beslissing die u (mede) zou nemen op grond van deze informatie.Het gebruik van (delen van) de website om advertentie-inkomsten te verwerven, het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden.En voor recreatiewoningen, die verhuurd worden aan mensen die op vakantie zijn.Ons aanbod Op / bieden wij u producten te koop aan.De bezoeker gaat uitdrukkelijk akkoord om: a) correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier; en b) deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk kort zwart jurkje lange mouw en spontaan te actualiseren.
Dit betekent niet noodzakelijk dat Mediafin deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt.De redactie kan uw reacties of delen daarvan publiceren in de gedrukte krant.Controleer dus uw bijdrage voordat u ze plaatst.Het contract loopt dan door onder dezelfde voorwaarden.De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de FAQ van de e-shop of rechtstreeks via.Als de verhuurder een nieuw contract van maximaal drie jaar sluit met een andere huurder, mag de nieuwe huurprijs echter gedurende negen opeenvolgende jaren niet hoger zijn dan de huurprijs van de vorige huurder (aangepast aan de index).Uw e-mailadres plaatsen op een publieke site zorgt enkel maar voor extra spam.Zelfs als het huurcontract van korte duur wordt verlengd, moet dit altijd door de verhuurder en de huurder volgens de vorm worden ontbonden.Mediafin behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en/of de gevraagde (gratis of betalende) dienst te schorsen of te weigeren.Verlenging en hernieuwing van een huurcontract van korte duur.Het huurcontract van korte duur heeft een looptijd van minder dan of gelijk aan 3 jaar.
Robots of spiders (behalve indien de bezoeker een zoekmachine is (8) Voor (delen van) de websites waarvoor een registratie nodig is, de regels naleven.b.t.
Gedragsregels bij bezoekersreacties en interactiviteit op Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden.


[L_RANDNUM-10-999]