Berichten en stukken die per telefax zijn ingediend, behoeven niet nogmaals op andere wijze te worden ingediend.
De eiser mag nu kiezen.
Derden kunnen tot via een advocaat bij de offers for london eye Hoge Raad verzoeken gelegenheid te krijgen schriftelijke opmerkingen in te dienen.Hij zal zich daarom ook voornamelijk richten op de korting bij hotelspecials juridische punten.Bij een aantal rechtbanken gelden piketregelingen Zie.4 Bijlage.De voorzieningenrechter is in dit geval bevoegd van beide soorten zaken kennis te nemen, van civiele zaken en van kanton zaken.De normale termijn van art.Als eerste moet de zaak geschikt zijn om in kort geding te worden beslist.Een veroordeling ex art.Dient er in het kader van artikel 9 Procesreglement overgangsrecht te zijn?Artikel 127 lid 2 Rv bepaalt dat de gedaagde dan tevens bevoegd is te vorderen dat hij van de instantie wordt ontslagen met veroordeling van de eiser in de kosten.In bijzonder spoedeisende gevallen kunnen berichten en stukken buiten de openingstijden van de griffie bij de behandelend voorzieningenrechter worden ingediend.Daarnaast vindt er geen conclusiewisseling plaats tussen partijen en ook bewijs hoeft niet te worden geleverd!Hiervoor zijn voor het kort geding geen apparte regels opgesteld.
Het Procesreglement vindt zijn oorsprong in een initiatief vanuit het Landelijk Overleg Voorzitters van de Civiele Sectoren van de rechtbanken (lovc) en is dus niet vastgesteld door een orgaan dat daartoe bij of krachtens de wet de bevoegd.
Sommige rechtsgebieden zijn binnen het kort geding en binnen het onrechtmatige daad recht sterk uitgebreid.We kijken nu naar de gewone competentieleer, art.Als tweede moet sprake zijn van spoedeisendheid.In 1932 werd het principe van de dwangsom ingevoerd.Het is daarom de vraag of artikel 9 Procesreglement afbreuk kan doen aan de wettelijke bepaling van de artikelen 249 en 250 Rv en of de eiser bij intrekking van een kort geding op grond van artikel 249 lid 2, 250 lid 4 en 1019h.Artikel 249 lid 2 Rv bepaalt dat de eiser bij afstand van instantie de proceskosten van gedaagde moet betalen, waartoe op grond van artikel 250 lid 4 Rv op verlangen van gedaagde een bevelschrift kan worden afgegeven.Als ondertussen het vonnis al tenuitvoer is gelegd, kan het zijn dat gedaagde (als de eiser nu verloren heeft en toen gewonnen) schade heeft gelijd.Het spoedeisende belang (hiervoor besproken) moet een voorziening bij voorraad zijn.Berichten en stukken worden in alle hiervoor genoemde gevallen geadresseerd aan: administratie kort geding, afdeling/team voor handelszaken, of indien van toepassing zie.1 Bijlage I afdeling/team familie.Zo mogen in het kort geding geen constitutieve of declaratore vonnissen worden uitgesproken.Welke maatstaf moet de voorzieningenrechter hanteren bij de toepassing van artikel 249 lid 2 Rv?
[L_RANDNUM-10-999]