kort samengevat in een zin

Wel kunnen ze net als kort gezegd/samengevat in het middenstuk staan.
I am reading now.
(2 met andere woorden, hij is niet te vertrouwen.
Resumeren, iets kort herhalen, zamenvatten; nalezen en goedkeuren.Staan er in een zin woorden die iets zeggen over tijd en plaats, anderzorg collectieve korting dan zet je die achteraan in de zin.Is he always picking on you?De uitdrukking kort gezegd/samengevat kan ook op de eerste zinsplaats voorkomen, vergelijk: (4a kort samengevat, het komt erop neer dat hij niet mee wil.Synoniem: afijn, gevonden op /mowb/?wordenfin enfin kortom (toon de herkomst via de etymologiebank).He acted like a clown.Resumé het resumé amw.Meestal staat er bij wanneer je dat in de toekomst van plan bent.Staat er in de hoofdzin een hulpwerkwoord (vormen van "be, can, must, will" enz) dan maak je met datzelfde hulpwerkwoord een tag.Meestal staat er bij wanneer je in de toekomst dat van plan bent.Vorm en gebruik van de present continuous in ontkennende zinnen.He works as a taxi driver.Het zamenvatten; de - (het voorlezen) der notulen.Engels samenvatting, hoofdstuk.Synoniem: samenvatting, gevonden op /mowb/?wordresumÃ, resumÉ 1) Beknopt overzicht 2) Beknopte herhaling 3) Excerpt 4) Extract 5) Kort begrip 6) Kort overzicht 7) Korte inhoud 8) Korte samenvatting 9) Korte weergave van de inhoud 10) Samenvatting 11) Samenvoeging 12) Synopsis 13) Totaalbeeld 14) Uittreksel 15).
He played football in a stadium.Let op: eerst plaats en dan pas tijd.Let op: Staat de hoofdzin in de tegenwoordige tijd dan staat de tag ook in de tegenwoordige tijd.They are always picking.Yesterday he played football.Meestal staat het woordje "always" in de zin om het extra duidelijk te maken.He played football in a stadium yesterday.I am watching a film tonight.
Do I/you/we/they heel werkwoord, does he/she/it heel werkwoord, gebruik van de simple present, je gebruikt de simple present om:.
Staat de hoofdzin in de verleden tijd dan staat de tag ook in de verleden tijd.


[L_RANDNUM-10-999]