Indien u gebruik heeft gemaakt van de zeven dagen coulance na een tijdvak wordt dit als niet-tijdig beschouwd.
Het is alleen mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor aanslagen die u al ontvangen heeft.
Voor een voorlopige aanslag (inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en vennootschapsbelasting) kunt u alleen uitstel krijgen als de aanslag een datum heeft na 1 november van het belastingjaar.
Als u tijdelijk niet in promo code for chromecast staat bent om uw belastingschulden te betalen, kunt u kort telefonisch uitstel van betaling aan de Belastingdienst vragen.U krijgt geen kort telefonisch uitstel voor het: doen van aangifte betalen van toeslagschulden betalen van aanslagen waarvoor sports direct voucher codes 10 off u eerder telefonisch uitstel hebt gekregen.Sinds eind vorig jaar is het voor ondernemers mogelijk om telefonisch uitstel (via de Belastingtelefoon: ) van betaling te krijgen voor loonbelasting-, omzetbelasting, inkomstenbelasting- en vennootschapsbelastingschulden mits u voldoet aan de hieronder vermelde voorwaarden.De Belastingdienst kan uw verzoek dan niet in behandeling nemen.U kunt alleen telefonisch uitstel van betaling aanvragen voor een (voorlopige) aanslag en vennootschapsbelasting) of een naheffingsaanslag (loonbelasting en omzetbelasting) die u hebt ontvangen.Voorwaarden, uw totale openstaande belastingschuld is minder dan.000 (toeslagschulden tellen niet mee).Voor stylefile kortingscode 10 een openstaande belastingschuld waarvoor u al eerder uitstel van betaling kreeg in verband met een bezwaarschrift kunt u wel nog kort telefonisch uitstel van betaling krijgen.Geen kort telefonisch uitstel van betaling.Indien u gebruik heeft gemaakt van de zeven dagen coulance na een tijdvak wordt dit als niet-tijdig beschouwd; omzetbelasting: de laatste twee tijdvakken (maanden, kwartalen, jaren) en het eventuele tijdvak waarvoor u uitstel voor aanvraagt.U hebt geen onbetaalde vergrijpboete.Er geldt wel een aantal voorwaarden.U hebt altijd tijdig aangifte gedaan.
Bron: Belastingdienst, fiscaal Nieuws.
U krijgt geen kort telefonisch uitstel voor: een openstaande belastingschuld waarvoor u al eerder uitstel van betaling heeft gekregen, toeslagschulden, voorlopige aanslagen met een dagtekening voor 1 november van het belastingjaar.Deze voorwaarde geldt niet als u uitstel had door een bezwaarprocedure.Heeft u de aanslag nog niet ontvangen, dan heeft het dus nog geen zin om al uitstel van betaling te vragen.Een toeslagschuld of een belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling heeft in verband met een bezwaarschrift tellen niet mee voor de grens van.000.Uiteraard wordt wel invorderingsrente in rekening gebracht vanaf de datum van uitstel.Belastingtelefoon, u vraagt het kort telefonisch uitstel aan bij de Belastingtelefoon (0800-0543).
U hebt voor uw openstaande belastingschuld niet op een andere wijze reeds uitstel van betaling gekregen.
Nu een naheffingsaanslag omzetbelasting of loonbelasting alleen wordt opgelegd in combinatie met een betaalverzuimboete, wordt de boete kwijtgescholden indien u voldoet aan de hierna genoemde voorwaarden voor uitstel.

Een belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling hebt in verband met bezwaar telt eveneens niet mee voor dit bedrag.


[L_RANDNUM-10-999]