korte samenvatting de eetclub

Richtlijnen geven ruimte voor interpretatie).
Daartoe moet zij verzoeken om aanvullende gegevens.
DE nationale procedures Beginsel van nationale procedurele autonomie: het procesrecht wordt aan de lidstaten overgelaten (Zaak Rewe). .Begunstiging/voordeel (Zaak Ferring private investor test: heeft de staat geopereerd onder normale omstandigheden?Alles draait om luxe en ze vormen een hechte vriendenclub, de eetclub.Alle andere handelingen: de aanvrager moet bewijzen dat de handeling hem rechtstreeks en individueel raakt:. .Overheidsaansprakelijkheid (Francovich) Rechtstreekse werking, vereisten (Van Gend en Loos. .Het verloop van de Eerste Wereldoorlog in het kort.Ook op zee werd strijd geleverd.Soms werden er doodvonnissen voltrokken, maar ook werd een aantal gerechtvaardigde soldateneisen werden ingewilligd en grote massale aanvallen bleven voorlopig uit.Om een einde te maken aan de druk die de Duitsers op Verdun uitoefenden, werd in juni bij de rivier de Somme een gemeenschappelijke Frans-Britse aanval opgezet, maar die liep uit op een fiasco.Het jaar 1917, om de aanvoerlijnen naar Engeland af te snijden, kondigde Duitsland begin februari 1917 een onbeperkte duikbotenoorlog af, die inhield dat ook neutrale handelsschepen zonder waarschuwing getorpedeerd konden worden.De steun moet noodzakelijk zijn voor het bereiken van dit resultaat. .
Juridische kwalificatie van gedrag en eventuele sancties mededingingsrecht kartelverbod kartelverbod, ART.
21 lid 1 vweu heeft rechtstreekse werking. .
Vanaf dat moment spreekt de vriendenclub elkaar dag en nacht en wordt er heel wat afgeroddeld.Iedere handelsregeling van de lidstaten die de handel kan belemmeren, moet als maatregel van gelijke werking als kwantitatieve beperking worden beschouwd.Administratieve fase: eerst aanmaningsbrief, dan met redenen omkleed advies, dan eventueel door naar. .Zaak Kraaijeveld: drempelwaarden, milieu-effectrapportage richtlijn, Kraaijeveld zegt dat de richtlijn niet goed is toegepast nu de drempelwaarden te hoog zijn.Het gevolg was dat, vooral nadat de vesting Antwerpen in oktober was gevallen, naar schatting 1,6 miljoen Belgen op de vlucht sloegen, van wie er bijna én miljoen onderdak zochten in Nederland.Verticale weekendje weg dagaanbieding relatie Uitzonderingen verbod horizontale werking richtlijnen:. .In dit geval is het doel milieurecht.In: Novels, submitted By mchamid, words 2582, pages.In de Duitse marinestad Kiel brak een muiterij uit onder de matrozen.Mededingingsrecht algemeen Het doel van het mededingingsrecht is een workable competation in de markt, geen absolute competitie.
Zaak Stichting Woonlinie: woningcorporaties behoren tot een gesloten groep nu deze groep ten tijde van het Besluit nauwkeurig vaststond (bij KB toelatingssysteem).
Beperken van productie: restrictieve interpretatie essential facilities doctrine: er moet echt geen alternatief mogelijk zijn. .


[L_RANDNUM-10-999]