Recensie(s in én band presenteert een groep theologen, veelal uit de gereformeerde gezindte, een korte verklaring van de gehele bijbel.
Download mp3 mp3 bestanden per hoofdstuk mp3 bestanden per Bijbelboek, al de Schrift is van God ingegeven, en bernhard korte bottrop is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust 2 Timotheüs 3:16-17.
Uitgangspunt bij de keuze kohls 30 off coupon code may 2018 van de medewerkers was, dat zij op het terrein van de uitleg van het Oude Testament, respectievelijk het Nieuwe Testament, deskundig waren.
Een storende fout of verspreking gehoord?Relatief de meeste aandacht gaat uit naar het NT; maar de eigenheid van het OT komt hierdoor niet in gevaar.In de tekst van de commentaar zijn wel verwijzingen naar andere bijbelplaatsen opgenomen, maar geen literatuurverwijzingen.In een voor brede kring van lezers verstaanbare taal en verwerking wordt, met een grote aandacht voor het historisch karakter ervan, een theologische verklaring van bijbelboeken en teksten gegeven.Wij hopen dat de inhoud van deze site tot zegen mag zijn van allen die dit lezen en dat u hier wellicht antwoord mag vinden op uw vragen.Het is waardevol dat men voor een betrekkelijk lage prijs een serieuze inleiding in de gehele bijbelse literatuur krijgt.
Eén van de in het oog springende zaken is dat God de toekomst kent en dat aan de mensen bekend heeft gemaakt.
Eén er ander hield in dat de verklaring van de bijbelteksten en woorden zo moest zijn, dat deze enerzijds wetenschappelijk verantwoord en aan de andere kant voor een brede kring van gebruikers begrijpelijk zou zijn.
Eindelijk is goedgevonden, deze navolgende regelen, den overzetters, die daartoe zullen geordineerd aangesteld worden, voor te schrijven.Dat zij, om den zin van den tekst, die niet ten volle uitgedrukt is, te vervullen, zoo weinig woorden daarbij doen als mogelijk is, en deze in den tekst met eene andere letter, en tusschen haakjes besluiten insluiten, dus: tussen haakjes zetten, opdat ze van.Meld het ons.u.b via het email-formulier.Tevens staat de Bijbel vol met vervullingen van beloftes die God gedaan heeft.De redactie prijst zich gelukkig een keur van deskundige medewerkers te hebben kunnen vinden voor dit werk.Toon meer Toon minder.Sinds kort heeft ook de Gereformeerde Bijbel Stichting eigen audiobestanden verwerkt in hun website, maar deze zijn niet los verkrijgbaar.
Dat zij altijd bij den oorspronkelijken tekst zorgvuldiglijk blijven, en de manier van spreken der oorspronkelijke talen zoo veel de duidelijkheid en eigenschap der Nederlandsche spraken taal, manier van zeggen kan toelaten, behouden.Uitgegaan is verder van de spelling van de woorden zoals die voorkomen in de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, met tussen haakjes, zo nodig, de weergave van het betreffende woord in de Statenvertaling (SV).


[L_RANDNUM-10-999]