Nederland is een heus 'belastingland'.
Wat dat betreft zal 2011 een boeiend jaar worden.
De koopkracht van gepensioneerden daalt volgens het CPB dit jaar gemiddeld met 2,5 procent en volgend jaar met 1,5 procent, het meest van alle bevolkingsgroepen.
Nee, daarmee doen wij niet mee aan het wedstrijdje 'verplassen' tussen de andere locale partijen, lidl stappenteller korting maar de SP posters vallen wel extra op tussen het vaalgroen, -rood en -geel.Bij wet is geregeld dat als sprake zal zijn van een verhoging met ingang van, dit dan uiterlijk 5 jaar van tevoren, vastgesteld zal worden.Deze (oude) pensioenaanspraken gaan dus standaard in op de 65-jarige leeftijd.Uit de genoemde brief blijkt dat het huidige demissionaire kabinet enthousiast wil meewerken aan het snel mogelijk maken van een nieuw soort pensioenregeling.Vanaf 2011 worden eenvoudige hulpmiddelen zoals rollators, krukken, loophulp, looprek, wandelstok en serveerwagen niet langer vergoed uit de ZVW en awbz.De nominale premie voor de zorgverzekeringswet zal volgend jaar met EUR 105 stijgen.Dit wetsvoorstel komt in de plaats van het wetsvoorstel Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum.Dat we zoveel borden hebben komt door de bijdragen van de SP Doesburg en Berkelland.Gezien de behoefte in de markt wordt er naar gestreefd, onder voorbehoud van aanvaarding van het wetsvoorstel, deze zo spoedig mogelijk te publiceren.Zoals uit het overzicht blijkt, staat tot 2023 vast met hoeveel maanden de AOW-leeftijd wordt verhoogd.Een eventuele verhoging gaat dan in stappen van een jaar.Hiervoor liggen al wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer.Het voorgaande betekent dat de pensioenrichtleeftijd al vanaf 2015 verhoogd kan worden, mits dit een jaar van tevoren is vastgesteld.Gelet op het pensioenakkoord tussen de sociale partners is het wachten op de plannen van het nieuwe kabinet.De Tweede Kamer heeft nog niet gereageerd maar zal vermoedelijk wachten op de nieuwe plannen van het kabinet.Overzicht jaarpremie, wettelijk vastgestelde premies ZVW-verzekeringen: Inkomensafhankelijke bijdrage (normaal tarief) 7,75 7,05 6,90, inkomensafhankelijke bijdrage (verlaagd tarief) 5,65 4,95 4,80, nominale rekenpremie, eUR.088, eUR 983.
Hiermee geeft het kabinet gewoon toe dat het een botte inbreuk is op de financiƫn van bestaande gevallen!
Wijzigingen ten opzichte van het vervallen wetsvoorstel In het eerdere wetsvoorstel was de verlaging van het dotatiepercentage (FOR) en premiepercentage (lijfrente) in de derde pijler minder groot.Algemene Ouderdomswet, versnelde en stapsgewijze verhoging AOW leeftijd.De eerste maatregel betreft een maatregel die door het vorige kabinet reeds is ingezet.Voor verzekerden van 18 jaar en ouder die tweedelijns GGZ (geestelijke gezondheidszorg) nodig hebben, wordt een eigen bijdrage ingevoerd.Vanaf 2024 wordt de verhoging van de AOW-leeftijd gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.Aanpassing Witteveenkader (Wet op de loonbelasting 1964) Pensioenrichtleeftijd Met ingang van gaat de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar.In het Pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt om te proberen verdere stijging van de pensioenpremies na 2011 te voorkomen.Hier worden de belangrijkste actuele onderwerpen op pensioengebied nog een keer samengevat.Dit is dus de zoveelste nivellerende ingreep van Rutte-Asscher.
Met ingang van 2011 komen programmas om te stoppen met roken in het basispakket.
13 van de AOW-ers krijgt dus opnieuw te maken met een forse inkomensval, die tot 10 in drie jaar kan oplopen volgens vakcentrale MHP.

Deze groep wordt al geconfronteerd met de afschaffing van de mkob (25 euro pm) en mogelijk ook pensioenkortingen in de 2e pijler.


[L_RANDNUM-10-999]