Check deze Voorwaarden daarom regelmatig.
4.2 Bij verlenging van het Lidmaatschap ontvangt het Lid een nieuwe Voordeelpas.
10.3 Indien Senicom toerekenbaar tekortschiet in de voyage sncf code promo nakoming van een of meer verplichtingen uit de met u gesloten overeenkomst, bent u verplicht om Senicom schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen in alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, tenzij nakoming van.2.3 48 uur na registratie zet Senicom de procedure in gang waardoor Lid binnen 12 werkdagen na registratie de gepersonaliseerde fysieke voordeelpas ontvangt, alsmede het op agradi korting sticker de inschrijfpagina niet voor restitutie vatbare welkomstgeschenk.5.3 Alle Lidmaatschapsgelden zijn in Euros en inclusief BTW.3.2, zodra u van ons de gepersonaliseerde fysieke voordeelpas heeft ontvangen, vangt de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen aan.Bij verlies of diefstal van de Voordeelpas kan tegen betaling van een bedrag van 10 aan Senicom een vervangende pas worden verkregen.U dient deze klacht volledig en duidelijk aan Senicom te omschrijven.Senicom heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag, te vinden onder meldingsnummer m00005078.Vanaf dat moment komt tussen u en Seniorenvoordeelpas een overeenkomst tot stand en vangt onze dienstverlening direct aan.U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, zoals die op onze website te vinden is, maar bent hiertoe niet verplicht.11.3 Bij verschillen tussen de informatie op en de informatie van de Partner is de informatie van de Partner leidend.Mocht onverhoopt jouw verzoek tot betaling met AfterPay niet geautoriseerd worden, dan kun je natuurlijk jouw bestelling betalen met een andere betaalmethode.Je kunt voor vragen altijd contact opnemen met AfterPay.
Deze voorgezette overeenkomst is steeds opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.
De overeenkomst eindigt dan met ingang van de maand waartegen wordt opgezegd.U dient hiervoor een machtiging aan Senicom af te geven.2.4, uw recht om tegen betaling en onder de in deze Voorwaarden en in de overeenkomst genoemde condities gebruik te mogen maken van de Voordeelpas, waaronder uitdrukkelijk tevens begrepen de middels login afgeschermde online omgeving op de website, wordt in deze Voorwaarden steeds aangeduid als.Deze kunt in hier vinden:.Informatie over de looptijd van uw Lidmaatschap staat vermeld in uw profiel in de online omgeving en kan bij de klantenservice van worden opgevraagd via e-mail.8.3 Senicom respecteert uw privacy.Dit bedrag betalen wij, na retour ontvangst van de fysieke Seniorenvoordeelpas e het welkomstgeschenk, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, aan u terug.Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand.12.2 Indien een of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of ongeldig mochten blijken te zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.6.3 Een nieuw of ander (e-mail)-adres kunt u wijzigen in het online profiel op de website of via e-mail.
De gehele afhandeling, waaronder betaling/reclamering/levering, vindt rechtstreeks plaats door de Partner.
Opzegging geschiedt tegen het einde van de looptijd van het eerste lidmaatschapsjaar.


[L_RANDNUM-10-999]