Hoe zit het met de volgende klinkers?
Vergelijk raak en raar, roek en roer.
Vooraan, bijna-vooraan, midden, bijna-achteraan, achteraan, gesloten, bijna gesloten.
De drie zuivere tweeklanken / /œy/ /u/ geit guit goud Onechte tweeklanken bewerken Het Nederlands kent verder nog zeven onechte tweeklanken.In het onderstaande diagram staan links de enkelvoudige klinkers en rechts de samengestelde.Voorheen waren dat koeieuier en papegaaieeieren, maar deze zijn met de meest recente spellingwijziging weggevallen, want ze hebben een verplichte tussen-n gekregen.De dubbele vorm komt vooral voor na een lange klinker of tweeklank.Er is geen betekenisverschil.Verder komen vier gedekte klinkers ook voor als neusklinker (in aan het Frans ontleende woorden) en zijn er nog zeven onechte tweeklanken.
Wanneer een klinker voorafgegaan wordt door een medeklinker, dan is het de medeklinker die de stemspleet opent.Voorbeelden van woorden met een dubbelvorm: gerieflijk/geriefelijk, lieflijk/liefelijk, ongerieflijk/ongeriefelijk, (on)sterflijk on)sterfelijk, toegeeflijk /toegefelijk.712-713, 715 of online via de E-ANS ; Grote Van Dale (2015) ; Van Dale Hedendaags Nederlands (2008) ; Koenen (2006) ; Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014) ; Onze Taal ; Taaltelefoon ;.De termen "open" en "gesloten" worden bij voorkeur gebruikt in het Internationaal Fonetisch Alfabet en verwijzen naar de stand van de kaak, hoewel het hier in feite meer een akoestische dan een articulatorische eigenschap betreft.De letters a, e, i, o, u en y worden eveneens klinkers genoemd, maar de klank van die letters hangt af van de taal en de letters die eromheen staan.Als een woord eindigt op een medeklinker is het gemakkelijk te zien dat de enkele klinker ervoor een korte klinker is: het woord fregat eindigt op een medeklinker (t) die wordt voorafgegaan door een enkele klinker (a die dus een korte klinker.Nederlandse klinkers bewerken, de verzameling klinkers in het Nederlands is sterk afhankelijk van het dialect.Het valt op dat van de enkelvoudige klinkers er vier met twee letters worden geschreven: dit zijn allemaal 'lange' klinkers.Anders gezegd: klinkers zijn altijd syllabisch, dat wil zeggen dat ze zelfstandig (of voorzien van een zogenaamde onset en/of coda van consonantische fonemen ) een lettergreep kunnen vormen.De vrije klinkers worden ook wel resturant vouchers lange klinkers genoemd, maar ook deze benaming kan verwarring scheppen omdat het verschil in lengte met de gedekte klinkers vaak niet groot is en omdat de lange klinkers zelf nog verlengd worden voor de /r/.
[L_RANDNUM-10-999]