PoslednÍ UDÁlostbnÍKU bylo odvolÁNÍ trenÉRA marka.
Prmrem MÍRN NAD 5 procent extra korting 20LET.
ENÍ VYJÍmkou, E HRÁÍ nevidÍ vplatu teba 2MSÍCE.Vi fans jsem schopen v tomto ohledu udlat poslední vstícn krok.Aby i fans nepochopili, lego promotiecode e u neijeme v dob komunist.A u jsem ekl, e je o dost lepí, ne ped 2lety.A pak na to, e do klubu dávám svoje peníze a za to se skupina fans, pokud se tak dají nazvat chová tak, jak se chová.BAVÍME SE alans, E JIM NENÍ situace zdlovÁNA, TAK JE doopravdy.Ale pál bych si, aby se to snaili pochopit a pomohli nám.
V sobotu to byla ze strany fans nebvalá zloba.
A majiteli klubu.
My budeme muset napíklad uhradit 70milión, abychom pokryli rozpoet na pítí sezónu.Byl jsem smutn a myslel jsem na to, e jsem za posledních 10let pro ostravsk sport udlal moná nejvíc ze vech, co pro nho nco udlali.Ten zbytek je vi juniorm a zamstnancm.A eknu jet nco.Já s nimi komunikuji nejvíc, jak to jde.Ano, to je závazek, ale ne dluh.Dostane odpov na vechny otázky a uvidí dní klubu zevnit.
Udlám správní radu (SR) Baníku Ostrava, v které bude sportovní vedení klubu, zástupci ekonomického oddlení a nabídnu fans, a si zvolí 3lidi ze svého stedu.
[L_RANDNUM-10-999]