rechtbank den haag kort geding civiel

De heer Dittrich heeft het kort samengevat.
Behoudens de eis van code reduction avenue des jeux schriftelijkheid, is de ingebrekestelling vormvrij.Keer op keer wordt gemeld dat bestuursorganen te laat beslissen.Met die diensten is als rekening gehouden.Het instellen van de dwangsomregeling is de eerste vijf jaar facultatief voor bestuursorganen.Een dergelijke door de leden van de CDA-fractie gesuggereerde termijn wordt een fatale termijn waarna de burger indien hij alsnog een ingebrekestelling wenst te versturen, niet ontvankelijk zal worden verklaard.Voor de goede orde merken wij nog op dat.c.Daar worden inderdaad de twee systemen met elkaar vergeleken zonder de toevoeging van het amendement.De leden van de CDA-fractie hebben vragen bij het gebruik van de begrippen «beslissen «beschikken «beschikking» en «besluit(en.Enerzijds zal de burger inderdaad over «bureaucratische vaardigheden» moeten beschikken om van zijn wettelijke mogelijkheden gebruik te kunnen maken.
Daar worden momenteel met veel geld bedroevend slechte programmas gemaakt.
Voor beide is natuurlijk wel ingebrekestelling nodig.
Collega Luchtenveld neemt het vervolg voor zijn rekening.Ik meen dat de wet een zeer goede stimulans is voor die betere dienstverlening waarop de heer Eerdmans en ik allebei wachten.Er moet juist een prikkel zijn om binnen de huidige termijnen te beslissen, uitzonderingen daar gelaten als er echt goede redenen zijn om een termijn aan te passen.Het toekomstbeeld dat de indieners van het initiatiefwetsvoorstel hebben geschetst, is dat er straks bijna nooit meer een termijn zal worden overschreden en dat er dus nauwelijks dwangsommen zullen worden uitgekeerd; een dwangsom is alleen een hulpmiddel voor het geval er in incidentele gevallen toch.Mevrouw Fierens komt uit de praktijk, maar ik kom ook uit de praktijk, zij het net aan de andere kant.Met name het risico dat belangen van derden of het algemeen pearl izumi coupon code belang kunnen worden geschaad door het van rechtswege honoreren van een aanvraag achten te zij te groot.In alle gevallen geldt dat als wij het voor Nederlanders doen, daar dan ook EU-onderdanen onder moeten vallen.Dan zouden wij dwangsom op dwangsom aan het stapelen zijn.Wij hebben het dan wel over mensen en niet over procedures.Daarom heb ik er ook ruim de tijd voor genomen.
Voor aanpassing van deze termijnen is een wetsvoorstel in voorbereiding.
[L_RANDNUM-10-999]