Den gäller alla vardagar klockan.00 -.30 nästkommande dygn och från lördag.00-04.30 natten till söndag.
Ultang Gaarde har vret i samme Slgts Besiddelse i over 150 Aar.
5 Mai, med Borgmester Rasmus Pedersen Rosbergs Datter i Ringkbing, Maren Rosberg, sm dde den Videre om Prsterne ved jeg preston palace kortingscode 2018 ej an?
Laden blev.Davrende Ejer Niels Lillelund forsynede Gaarden med et stort teglhngt Stuehus.Paa Hovedparcellen sad ved Delingen Anders Stephansen, fdt 1754, som var Sn af Stephan Stephansen, fdt 1715.( elsen: Hjerm og Ginding Herreder) Prster i Ejsing: Gregers 13 Laurids Winther.Mogens Rosenkrantz til Glimninge, Landting ect.? .790,00 kr Waxholm 30 dgr pensionär, ungdom, student ftg Biljetten gäller i 30 dagar för obegränsat antal resor i Waxholmsbolagets skärgårdstrafik.1732 prdike ofte den unge Degn i Sale Msr.Det lngste den kan fres tilbage med sikkerhed er til 1801 da den overgik til Selveje til Knud Madsen, med 2 Tdr.3/5 Alb for Summe 10 40 korting studenten ov bus RdlDenne Beskrivelse af Vestergard maa tages med Forbehold, da ingen andre Beviser haves end netop Jens Pedersens Tillgsnavn.Om du har laddat reskassa på ditt resekort kan du betala din biljett med den när du går ombord, vart och när du än vill åka.Gaarden er nu paa 43 Tdr.Men da greb Lidenskaben med fortrende Magt ind i hans stille Liv, og viste snart sine forfrdlige og fordrvelige Virkninger, sknt ingen skilde have troet, at Chr.Han pljede noget af dens Jord, indgrftede andet og byggede aktiesport cadeaukaart Hus derpaa, altsammen uden at sprge Hemmer eller meddele ham noget om sit Forehavende.4/5 Hver tnde Hart Korn som sdvanlig till 25 Rdl.Den laa udenfor Fllesskabet og havde sine Marker, Kr, Hede, Enge og Mose samlet i eet helt for sig selv.Peder Hansen anlagde Sag mod ham for at faa ham dmt fra Gaarden; men tillige insisterede han overfor Retten paa, at Niels Ravn efter Loven idmtes et Aars Tugthus for at have stiftet en Gld, som han ikke havde gjort nok for at faa betalt.
Mens de pleier at Nyde efter ordinansen i alle Maader, Samlet og Kierchens af disse Thiender og Indkomst forsvarlig ved Magt ligge holde, saasom de ville ansuare, og saafrembt de ieke Samme Jus Patronatus vil hafue forbarut?, hvorfore burde og sehall Vere tillatt Kierchens Thiende.
40 Aar siden, siger de, blev der af Egebjerg gjort Hoveri af 8 Plov, nu 13 Plov, og de bilgger deres Klager med Afskrifter af Fstebreve.
Var Prst i 4 Aar. .Dens Bestning var da 100 Stude, 12 Ker, 10-12 Heste.70 Faar og dens Hartkorn paa 35 Tdr.Mogens Rosenkrantz til Glimminge er fdt, og giftede sig med Jomfru Sofie Bille, Datter af Rigens Marsk Anders Bille.Tilbage Brndgaard Aar 1803 overgik denne Gaard til Selveje med 4-7-3-1/15 Htkr.Atter Confirmeret af Kong.100 Aar siden Husene blev nedrevne.1844 ejes Gaarden af Knud Jensen, efter at den omkr.Kornog Grs delgges ofte af den skarpe Blst frajordeneller svides bort af Solbrynde, og Markerne taaler i det hele tagetikke lngere Tids Trke, da i saa Fald baade Korn og Grs gaarbort, idet der kun er en tynd Fure let Muld ovenpaa det rde Grus.Foruden disse 4 Byer, er der andre Stednavne nemlig Lavheden, Rammen ved Geddal og Rammen ved Landting. .1773 svares 8 Tdr.

Nu er altsaa de sidste af disse Windfeldter gaaet bort, efterat denne Slgt i over 100 Aar har vret Ejere af Landting, som altid har vret ansete Personligheder, og det kan vel siges, at de i disse Aar satte deres Prg paa Ejsing Sogn.

[L_RANDNUM-10-999]