spoedeisend belang kort geding omgangsregeling

Het is namelijk van groot belang voor de kinderen om omgang te hebben met de niet verzorgende ouder, meestal de vader.
Dat geldt zeker als er sprake is van zeer jonge kinderen.Zo kan de rechter bepalen dat de moeder een dwangsom moet betalen als zij de kinderen opnieuw niet aan de vader meegeeft.De rechter gaat niet snel over tot het opleggen van sancties, zoals een dwangsom, aan de moeder die de omgangsregeling niet nakomt.Daarvoor heeft u wel een advocaat nodig.Als een omgangsregeling niet wordt nagekomen, dan is er al snel sprake van een dergelijk spoedeisend belang.De rechter zal dat pas doen als de moeder meerdere uitspraken van de rechter aan haar laars lapt zonder enige goede reden daarvoor.Indien u naar aanleiding van dit artikel een vraag heeft, neemt u dan gerust met een van onze advocaten in Almere, bijvoorbeeld met.
De band met de niet verzorgende ouder moet zoveel mogelijk in stand worden gelaten.
In het uiterste geval kan de rechter zelfs de hoofdverblijfplaats van de kinderen wijzigen en bepalen dat de kinderen weer bij vader zullen wonen, dit omdat de moeder blijft weigeren de omgangsregeling na te komen.
In het geval u de kinderen niet meekrijgt en de omgangsregeling door uw ex niet wordt nagekomen, dan kunt u via de rechter proberen nakoming van de omgangsregeling af te dwingen.De vader zal wel expliciet aan de rechter moeten vragen de hoofdverblijfplaats te wijzigen.Sancties op het niet nakomen van de omgangsregeling.Rechters zijn helaas vaak iets te voorzichtig.In dat geval kent de wet diverse scheer en foppen kortingscode 2018 sancties die de rechter in een uitspraak aan de moeder kan opleggen als zij blijft weigeren de omgangsregeling na te komen.Maar wat nu als de rechter in kort geding de verzorgende ouder, bijvoorbeeld de moeder, verplicht de omgangsregeling na te komen, maar zij dat alsnog weigert.Een kort geding is een snelle procedure bij de rechtbank, die is bedoeld voor situaties waarin sprake is van een spoedeisend belang.


[L_RANDNUM-10-999]