(Jeroen) Kaspers, jurist en Mediator.
Bijvoorbeeld voor ondertrouw, huwelijk (van een familielid verhuizing, overlijden (van een familielid een dienst- of huwelijksjubileum, sollicitatie of doktersbezoek).
Deze afspraken kunnen ook in een regeling van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging staan.Het familielid is een bloedverwant van u, uw echtgenoot of uw geregistreerd partner ryanair discount vouchers 2018 in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn; u kunt alleen onder werktijd stemmen; u moet naar de dokter en dit kan alleen onder werktijd.Zonder volledig te zijn moet u hierbij denken aan: (groot)ouders, broers en zussen, (klein)kinderen, ouders en (klein)kinderen van de partner, uitjes korting c1000 partner van de kinderen en broers en zussen van de partner.Dan heeft uw werkneemster nog recht op 10 weken (extra) bevallingsverlof nadat de baby uit het ziekenhuis komt.Dan heeft zij recht op 6 weken zwangerschapsverlof (voor de bevalling) en ten minste 10 weken bevallingsverlof (na de bevalling).Heeft een levensbedreigend ziek kind, partner of ouder van uw werknemer zorg nodig?Uw werknemer heeft recht op 2 werkdagen kraamverlof als zijn (of haar) partner net bevallen.03-03 Mag werkgever een werknemer Googelen?Er bestaat geen wettelijk recht op onbetaald verlof.Voor de bevalling en voor de aangifte kan uw werknemer ander kort verzuimverlof opnemen.Dit recht vloeit voort uit ofwel het wettelijke calamiteitenverlof (kort verzuimverlof) of als bijzondere afspraak in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).Verlof melden bij werkgever, u meldt het calamiteitenverlof of kort verzuimverlof zo snel mogelijk bij uw werkgever.
Kaspers over arbeidsrecht: 25-03.
Wanneer recht op calamiteitenverlof?
Veelal wordt in CAOs het verlof nader ingevuld en/of uitgebreid tot bijzondere gebeurtenissen zoals huwelijken.Onbetaald verlof, werknemers mogen in overleg met u voltijd of deeltijd onbetaald verlof opnemen.Dan kan de partner van de moeder het bevallingsverlof van de moeder overnemen.De wettelijke duur van dit calamiteitenverlof is geen gegeven.15-01 Nieuwe proeftijd bij een nieuwe functie?Een redelijk verzoek om calamiteitenverlof moet u altijd toekennen.Het salaris moet u tijdens het calamiteitenverlof doorbetalen.
U kunt met uw werknemers ook individuele afspraken maken.
Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof, calamiteitenverlof is bedoeld voor onvoorziene persoonlijke omstandigheden, waarin een werknemer direct vrij moet nemen.
[L_RANDNUM-10-999]