การจัดการพลังงานที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับเซ็นเซอร์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในทางตรงกันข้ามกับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรีจำกัดอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยแสงจะป้อนจากปริมาณแสงที่มีอย่างชาญฉลาด ปริมาณงานคำนวณจะถูกดำเนินการตามระดับความสว่างช่วยลดการสูญเสียพลังงานในระหว่างการเก็บรักษาและใช้พลังงานแสงทั้งหมดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ด้วยการรวมปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้แบบอัตโนมัติระบบเซลล์แสงอาทิตย์จึงสามารถลดการใช้พลังงานขยะแบตเตอรี่และช่วยปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ทั่วไปในอนาคตนักวิทยาศาสตร์คาดว่าอุปกรณ์หลายพันตัวขับเคลื่อนโดยเซลล์แสงอาทิตย์ในร่มจะให้ข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรและเครื่องจักร เซ็นเซอร์ขั้นสูงดังกล่าวสามารถปรับปรุงคลื่นต่อไปของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในการพัฒนาในปัจจุบันเครื่องเก็บเกี่ยวแสงโดยรอบให้อุปกรณ์ IoT ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองและอัจฉริยะรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยแหล่งพลังงานที่ไม่ได้ใช้เป็นส่วนใหญ่การรวมกันของประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำกับวัสดุปลอดสารพิษสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในร่มมีความสำคัญยิ่งต่อความยั่งยืน